Tham quan đền Tây Sơn

Tham quan đền Tây Sơn

Hàng năm, cứ đến ngày sinh của Bà 6/12 âm lịch, nhân dân địa phương mở hội tưởng nhớ công đức Bà và tổ chức nhiều trò chơi dân gian như đánh vật, đấu võ…

Tham quan đền Tây Sơn

Tham quan đền Tây Sơn

Đền Tây Sơn, Kha Lâm, Kiến Vũ: Thờ công chúa Chiêu Chinh, Bà là người phụ nữ tài sắc, có công giúp vua cha Trần Nhân Tông chiêu mộ quân chống giặc Mông – Nguyên, giúp dân mở mang điền ấp, phát triển sản xuất, xây dựng cuộc sống no ấm. Hàng năm, cứ đến ngày sinh của Bà 6/12 âm lịch, nhân dân địa phương mở hội tưởng nhớ công đức Bà và tổ chức nhiều trò chơi dân gian như đánh vật, đấu võ… Các đền Tây Sơn và Kha Lâm đã được Bộ Văn hoá – Thông tin xếp hạng Di tích lịch sử văn hoá.

Theo dulichhaiphong.gov.vn