Tag: Vườn quốc gia Cát Bà

Tham quan con “đường độc đạo” trong Vườn quốc gia Cát Bà

Tham quan con “đường độc đạo” trong Vườn quốc gia Cát Bà

Qua giới thiệu của các kiểm lâm viên, giá trị lớn nhất, đặc trưng nhất là hệ sinh thái với các loài thực vật, cây cối mọc trên núi đá vôi. Con “đường độc đạo” trong Vườn quốc gia Cát