Tag: tư vấn du lịch Thái Lan

Chia sẻ kinh nghiệm du lịch Thái Lan

Chia sẻ kinh nghiệm du lịch Thái Lan

Tại Thái Lan, chân bị coi là bộ phận dưới cùng và kém sạch sẽ nhất trên cả cơ thể con người. Vì vậy mà những hành động như chĩa chân vào người khác, vắt chéo chân hoặc ngồi cho