Tag: thưởng thức Bề Bề rang muối

Thưởng thức Bề Bề rang muối

Thưởng thức Bề Bề rang muối

Bề bề rang muối đã ngon, nhưng nếu tìm được những con đang ôm trứng mà rang muối thì càng tuyệt vời. Khi ăn, người phục vụ sẽ giúp bạn cắt vây bên cạnh, chỉ cần đưa chiếc đũa vào