Tag: thưởng thức bào ngư Bạch Long Vỹ

Thưởng thức bào ngư Bạch Long Vỹ

Thưởng thức bào ngư Bạch Long Vỹ

Đảo Bạch Long vĩ Hải Phòng không chỉ là vị trí tiền tiêu trên biển của tổ quốc mà còn nổi tiếng vì có nhiều loại hải sản, trong đó có bào ngư. Hiện ở đây có hai loại là