Tag: thông tin món cá hói nướng giềng mẻ

Thưởng thức cá hói nướng giềng mẻ

Thưởng thức cá hói nướng giềng mẻ

Chủ nhà hàng Lẩu Hồng Kông cho biết, vì cá hói có nhiều tại Hải Phòng nên chế biến món ăn này cũng là để khẳng định món ăn độc đáo từ đất Cảng. Hải Phòng là đất của cá