Tag: thông tin Động Trung Trang

Tham quan Động Trung Trang

Tham quan Động Trung Trang

Động với muôn nghìn nhũ đá thiên nhiên có hình dáng độc đáo, sáng lấp lánh như những khối châu báu, và luôn gợi cho con người liên tưởng đến hình ảnh của chốn bồng lai tiên cảnh. Trung Trang