Tag: tham quan miếu Bảo Hà

Tham quan miếu Bảo Hà

Tham quan miếu Bảo Hà

Tượng Linh Lang đại vương trong hậu cung của Tam xã thượng đẳng từ là một bức tượng độc đáo, Bảo Hà là ngôi miếu thuộc ba thôn: Bảo Động, Hà Cầu và Mai An của xã Đồng Minh huyện