Tag: tham quan Cát Bà

Tham quan Cát Bà

Tham quan Cát Bà

Bù lại, vẻ đẹp thơ mộng của Cát Bà có thể khiến mọi mệt mỏi nhanh chóng tiêu tan. Cát Bà có những con đường nhỏ rợp bóng cây, xa xa là những tàu cá và những hòn đỏ nhỏ