Tag: thăm đền Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Tham quan đền Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Tham quan đền Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Nhà trưng bày giới thiệu thân thế sự nghiệp, những đóng góp của ông trong văn chương, triết học, giáo huấn và sự tôn vinh của hậu thế. Đáng chú ý có cuốn Bạch vân thi tập. Khu di tích