Tag: nếm thử Nộm Sứa Đồ Sơn

Thưởng thức Nộm Sứa Đồ Sơn

Thưởng thức Nộm Sứa Đồ Sơn

Sứa chế biến đạt yêu cầu là không còn mùi lạ nhưng vẫn giữ nguyên hình dáng, phẩm chất sứa, sứa có thể đóng thùng vận chuyển xa và để lâu mà không bị vữa, hỏng. Nộm Sứa, món ăn