Tag: đền thờ Nam hải thần Vương

Tham quan đền thờ Nam hải thần Vương tại Đồ Sơn

Tham quan đền thờ Nam hải thần Vương tại Đồ Sơn

Truyền thuyết kể rằng: Sau trận thủy chiến chống giặc ngoại xâm ngư dân câu đêm gặp một tử thi không đầu dạt vào đảo Dấu. Cách bến Nghiêng chưa đầy 1km đường biển và mất chưa đầy 20 phút