Tag: đền Quy Tức

Tham quan đền Quy Tức- Kiến An

Tham quan đền Quy Tức- Kiến An

Sau này khi vua Trần Nhân Tông (khi còn là thái tử) đi thị sát vùng này đã cho dựng cột treo cờ Đại Việt lên cao, nên có thêm tên núi Cột Cờ Thờ Chiêu Hoa Công chúa thời