Tag: đảo Điệp Sơn

Chia sẻ kinh nghiệm du lịch đảo Điệp Sơn

Chia sẻ kinh nghiệm du lịch đảo Điệp Sơn

Hiện tại trên đảo Điệp Sơn chỉ có khoảng 80 hộ dân sinh sống, vì vậy không có bất cứ dịch vụ hoặc nhà nghỉ nào tại đây, nếu bạn muốn qua đêm ở Điệp Sơn bạn nên tá túc