Tag: đảo Bạch Long Vĩ

Tham quan đảo Bạch Long Vĩ

Tham quan đảo Bạch Long Vĩ

Bạch Long Vĩ nổi tiếng với nhiều đặc sản biển, nhất là bào ngư. Bào ngư là loại ốc có vỏ cứng như vỏ sò, nhưng dẹt hơn ở mép vỏ có 7-13 lỗ nhỏ để không khí ra vào.