Tag: Đặc sản đảo Cát Bà

Cam Gia Luận – Đặc sản đảo Cát Bà

Cam Gia Luận - Đặc sản đảo Cát Bà

Cây cam Gia Luận với hình thái đặc trưng: cành vươn ngắn, không có thân chính rõ rệt Cây cam Gia Luận với hình thái đặc trưng: cành vươn ngắn, không có thân chính rõ rệt Cát Bà những ngày