Tag: Chùa Phúc Linh

Tham quan Chùa Phúc Linh

Tham quan Chùa Phúc Linh

Chùa Phúc Linh sau 8 năm trụ trì của Đại đức Thích Bản Hoan, giờ mỗi ngày thêm khang trang, bề thế, trở thành trung tâm sinh họat tín ngưỡng đông vui, tấp nập của cộng đồng làng xã. Chùa