Tag: chả mực hải phòng

Thưởng thức chả mực Hải Phòng

Thưởng thức chả mực Hải Phòng

Chợ Lương Văn Can ở Hải Phòng tuy nhỏ, nhưng cũng tới ba hàng chả mực ngày nào cũng xay giã, rán vàng chục ký mực thành phẩm, làm “nức mũi” những người đi chợ. Thiên nhiên ưu đão cho