Tag: Cát Bà

Cam Gia Luận – Đặc sản đảo Cát Bà

Cam Gia Luận - Đặc sản đảo Cát Bà

Cây cam Gia Luận với hình thái đặc trưng: cành vươn ngắn, không có thân chính rõ rệt Cây cam Gia Luận với hình thái đặc trưng: cành vươn ngắn, không có thân chính rõ rệt Cát Bà những ngày

Tham quan Cát Bà

Tham quan Cát Bà

Bù lại, vẻ đẹp thơ mộng của Cát Bà có thể khiến mọi mệt mỏi nhanh chóng tiêu tan. Cát Bà có những con đường nhỏ rợp bóng cây, xa xa là những tàu cá và những hòn đỏ nhỏ

Tham quan con “đường độc đạo” trong Vườn quốc gia Cát Bà

Tham quan con “đường độc đạo” trong Vườn quốc gia Cát Bà

Qua giới thiệu của các kiểm lâm viên, giá trị lớn nhất, đặc trưng nhất là hệ sinh thái với các loài thực vật, cây cối mọc trên núi đá vôi. Con “đường độc đạo” trong Vườn quốc gia Cát