Tag: bánh đa cua

Thưởng thức bánh đa cua đất Cảng

Thưởng thức bánh đa cua đất Cảng

Đã đến Hải Phòng, khách du lịch, nhất là bạn bè gần xa đều muốn được thưởng thức bánh đa cua, để rồi nhớ mãi và mong có dịp thưởng thức thêm. Sao bánh đa cua lại hấp dẫn nhiều